Best Rates Guaranteed

ฟิตเนสเซ็นเตอร์

ศูนย์ออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์พร้อมสรรพคอยให้บริการผู้เข้าพักอย่างเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่ในยามดึก

ศูนย์ออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์พร้อมสรรพคอยให้บริการผู้เข้าพักอย่างเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่ในยามดึก

เวลาเปิดให้บริการ:


24 ชั่วโมงทุกวัน

สถานที่ตั้ง:


ชั้น 4

ติดต่อ:


โทรศัพท์:
+66(0) 2125 9000
Fitness Centre