เปิดเที่ยวประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญ

เที่ยวไทยโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้ :

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว

1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
  • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว และต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วย
2. เมื่อเดินทางมาถึง
  • แสดงใบรับรองวัคซีน

นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
  • เปิดรับทุกประเทศ ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย
2. ก่อนออกเดินทาง
  • แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ทำการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง
3. เมื่อเดินทางมาถึง
  • แสดงผลตรวจ COVID-19

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

*คำแนะนำการเดินทางอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การรับรอง และประกันภัย